לילית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לילית (ברבים "לילין") הוא שם של שד.

  • "אמר רבי חנינא: אסור לישן בבית יחידי, וכל הישן בבית יחידי אחזתו לילית". (מסכת שבת)
  • אגרת בת מחלת היא לילית, ושמה גם אגרת, ונקראת "בת מחלת" מלשון ריקוד (מחול), משום שמרקדת (אוצר ישראל ערך אגרת בת מחלת).