אגרות משה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סדרת ספרי שו"ת של רבי משה פיינשטיין.

בסדרה שמונה כרכים ועוד חלק אחד של מפתחות לסדרה הנקרא יד משה.

שיטתו בפסיקת הלכה[edit]

הוא כתב בהקדמתו שדבריו הם הלכה למעשה, ואמנם רבים נהגו לכתוב שדבריהם אינם למעשה אך בכל דור יש את הראוים להוראה, יחסית לאותו דור, שחייבים להורות.

הוא כותב שם שעל הפוסק לעיין היטב בש"ס ופוסקים לבדוק שאין סתירה לסברותיו. ורואים בתשובותיו שכן נהג, לדקדק בדברי הש"ס והפוסקים.

הוא אינו מצטט הרבה אחרונים וכשמצטט מביא בעיקר מגדולי האחרונים.

פסיקות מרכזיות[edit]

  • בימינו, מותר במדינות המפותחות לשתות חלב נכרי (על אף שיש הסוברים שגם לשיטתו ראוי להימנע מכך).
  • כתב לגבי סבון ידים נוזלי שנראה לו שאסור מן התורה לשימוש בשבת.(חלק אורח חיים א קיג)
  • פסק שיד סולדת כיון שלא ברור מה בדיוק הגדר חוששים בין המעלות 43 ו71.
  • פסק שאסור להשתמש בשבת בשעון שבת למכשירי חשמל (פרט לתאורה) משום עובדין דחול.
  • ספרי קודש של תורה שבעל פה כשאין בהם שימוש אין בהם יותר קדושה, אך אין לאבדם בידים ומותר לשים אותם במקום שממנו ילקחו לאיבוד. (או"ח ח"ד לט)
  • לימוד תורה קודם לשירות צבאי (חלק יורה דעה ד לג).