שני לטומאה

From ויקישיבה
Revision as of 20:45, 16 March 2009 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

טומאתו של מאכל או של משקה שנטמא ב"ראשון לטומאה".


מאכל או משקה שנטמאו ב"ראשון לטומאה", הרי הם נעשים "שני לטומאה". "שני לטומאה" - אינו מטמא אלא קודש ותרומה (ולא חולין) ועושה אותם "שלישי לטומאה".