רפואה בשבת

From ויקישיבה
Revision as of 11:29, 24 September 2017 by Shyk (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן "פעולות שנעשות לשם רפואה בשבת. חכמים גזרו על פעולות מסויימות בתנאים מסויימים שלא לעשותן כ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

פעולות שנעשות לשם רפואה בשבת. חכמים גזרו על פעולות מסויימות בתנאים מסויימים שלא לעשותן כדי שלא יבוא לידי הכנת תרופות ושחיקת סממנין בשבת, שאסורה בשבת משום מלאכת טוחן.