טוחן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פירור גידולי קרקע לחלקים זעירים. אחת מל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת.

חקירה במהותה[edit]

המלאכה היא פירור החיטה, או עשיית הקמח (מי טל טוחן א).

הלכות שכיחות[edit]

אסור למרוח אבוקדו על לחם משום טוחן. שכן הוא הופך את האבוקדו מגוש אחד למצב בו הוא מפורד שכן אם ימשכו בחלק אחד של האבוקדו יפרד מהשאר. כך כתב השמירת שבת כהלכתה (פרק ו סעיף ז).

יש מקילים למרוח על ידי שינוי כגון שימרח בכת הסכין. (מובא בפסקי תשובות על הלכות שבת)

אסור לקצוץ סלט דק דק.

אסור למעוך פירות וירקות כגון תפוח אדמה, בננה לתינוק, אבוקדו.

לגבי ריבה כתב השש"כ שכיון שנתבשלו ונתמעכו הם נחשבים טחונים כבר ואין בהם איסור טוחן ולכן מותר למרוח ריבה.

לקריאה נוספת[edit]


הערות שוליים

  1. בגיליון הבא (בית אהרן וישראל, גיליון קנג, שבט-אדר א תשע"א, עמ' קנב) הוסיף המחבר כמה תיקונים וציונים לדברי האחרונים.