רבינא

From ויקישיבה
Revision as of 06:11, 28 October 2011 by קובץ יסודות וחקירות (talk | contribs) (דף חדש: '''רבינא''' הוא אמורא מתלמידיו של רב אשי, חי בדור השישי לאמוראי בבל. ==שיטתו== דינים לעניין נחש {{מקור|א...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבינא הוא אמורא מתלמידיו של רב אשי, חי בדור השישי לאמוראי בבל.

שיטתו[edit]

דינים לעניין נחש אוצר כתבי האדר"ת בקונטרס ענייני ביקורת לסדרי הדורות

  • ומה נחש שממית ומרבה טומאה בעולם, טהור, שרץ שאין ממית ומרבה טומאה לא כל שכן ערובין יג:.
  • ודלמא דנחש היא ביצה חולין סד..
  • דם נחש ובשרו מצטרפין כריתות ד:.