פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר כז ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:אבן העזר כז ט סעיף ט - נתינה שלה ואמירה שלו, ואדם חשוב

בדף ז א, הגמרא מסיקה שאם אשה נותנת מנה לאיש והוא אומר - אינה מקודשת. אך באדם חשוב היא מתקדשת בהנאה שהוא הסכים לקבל ממנה את הכסף. רש"י, רא"ש ורמב"ם כתבו שמקודשת דווקא אם הוא אמר 'התקדשי לי בכך'.

טור ושו"ע: אשה הנותנת לאדם חשוב והוא אומר לה שהיא תתקדש בהנאה שיש לה מקבלתו, מקודשת .


⦿ האם יש צורך גם באמירה של האשה

תוס', רא"ש, מגיד משנה, ר"ן, טור וב"י בדעת הרמב"ם: גם אם שתיקה מקודשת.

☜ כך פסק הרמ"א.

סמ"ג וב"ח בדעת הרמב"ם: רק אם בהתחלה אמרה שמתקדשת לו (לפני שהוא אמר לה).


⦿ הגדרת אדם חשוב

רשב"א: סתם בני אדם אינם מוגדרים אדם חשוב.

רא"ש: צריך חקירת חכם כדי לקבוע מי אינו נחשב אדם חשוב ומותרת בלי גט.

☜ כך פסק השו"ע.

סעיף ט[edit]

נתנה היא ואמרה לו: הילך דינר זה מתנה ואתקדש לך, ולקחו ואמר לה: הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקבלתי ממך מתנה, אם אדם חשוב הוא, הרי זו מקודשת, שהנאה יש לה בהיותו נהנה ממנה, ובהנאה זו הקנתה עצמה לו (קידושין ו,א). וצריך חקירת חכם מי נקרא אדם שאינו חשוב להתירה בלא גט (רא"ש). ויש מחמירין אפילו לא אמרה תחלה כשנתנה: ואתקדש לך, רק נתנה סתם ואמר לה: התקדשי כו' ושתקה (תשו' הרשב"א סי' תרי"ג).

אדם חשוב: רי"ף,רמב"ם,שו"ע: מקודשת דוקא כשאמרה תחילה "ואתקדש לך" וגם הוא חזר ואמר שתתקדש לו בהנאת הקבלה.

רא"ש,ראב"ד,רמ"א: מקודשת גם כשלא אמרה תחילה וגם לא חזר ואמר שתתקדש בהנאת הקבלה. מקור הרמ"א הוא משו"ת הרשב"א כמבואר בד"מ, אך הגר"א השיג שהרשב"א סובר כרי"ף אלא שחושש לדעת הבה"ג שגם באינו חשוב ונתנה היא ואמר הוא מקודשת מספק.

גדר אדם חשוב: עצמות יוסף,באר היטב – המדד סובייקטיבי אם בעיניה חשוב ונהנת מכך שמקבל ממנה. הב"ש מעיר שמכאן משמע שסתם אנשים חשובים (שלא כשו"ת רשב"א) ואילו בחו"מ קצ לגבי קניית שדה משמע להפך[1], ויש לחלק ששם המע"ה.

סכום הכסף: טיב קידושין – יתכן שלא מספיק שתיתן פרוטה, שמא ערך הנאת קבלתה פחות מפרוטה, אלא צריך סכום שערך הנאת קבלתו ע"י חשוב שווה פרוטה.

מתוך הספר יאיר השולחן, אין להעתיק ללא רשות מהמחבר, לפרטים ורכישה.

הערות שוליים[edit]

  1. בפשטות נראה חלוק על העצמות יוסף כי אם המדד סובייקטיבי לא שייך לדבר על סתם בני אדם כיוון שמשתנה מאשה לאשה.