ספר תולדות חכמי ירושלים ג' חלקים (פרומקין)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר תולדות חכמי ירושלים משנת ה' אלפים ר"ן 1490 עד ה' אלפים תר"ל 1870 ליצירה יצא לאור בשלשה חלקים בחלק ג' כרך ובו שני חלקים עם תולדות המחבר ותמונתו חברו אריה ליב פרומקין מאת אליעזר ריבלין תרפ"ח-תר"ץ 1928-1930.

ספר תולדות חכמי ירושלים ב' חלקים[edit]

יש ספר נוסף בשם ספר תולדות חכמי ירושלים ב' חלקים חיברו, חכם וסופר אברהם אליעזר סופר מארץ ישראל עיר הקודש ירושלים.