ספר תולדות חכמי ירושלים ב' חלקים (סופר)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר תולדות חכמי ירושלים שני חלקים - במחיצתם של חכמי ומקובלי ירושלים. המחבר אברהם אליעזר סופר מירושלים.

קיים ספר נוסף שהקדימו ספר תולדות חכמי ירושלים ג' חלקים מאת הרב אריה לייב פרומקין ממייסדי אם המושבות עיר פתח תקווה ועל שמו רחוב מגן האלף שכן האלף ראשי תיבות ה'רב א'ריה ל'ייב פ'רומקין הרחוב נמצא בשכונת שמואל הנביא בירושלים.

חלק א'[edit]

בספר תולדות חכמי ירושלים חלק א' במחיצתם של חכמי ומקובלי ירושלים, יש בו שלושה ספרים מתולדות חכמי ירושלים כדלהלן. ספר א. כתר יצחק. ספר ב. רזא דשבתי (אטון). ספר ג. רזי דשמואל.

המחבר רמז בסוף אלו הספרים כתר יצחק, רזא דשבתי (אטון), רזי דשמואל, את השם הקדוש לק"י ראשי תיבות הפסוק (בראשית מט, חי) לִישׁוּעָתְךָ֖ קִוִּ֥יתִי יְהֹוָֽה... שכל הגאולה תלויה בציפיה לישועת השם וישועת ישראל ושאילה ראשונה ששואלים לו לאדם לאחר אריכות ימיו ושנותיו, ציפית לישועה כדברי הגמ' (שבת לא, א), אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, ציפית לישועה וכו'....

הודפס על ידי המחבר הנ"ל ירושלים ה'תשס"ז, מהדורא שניה ירושלים ה'תשע"ט, מוֹצִיאוֹ לְאוֹר עוֹלָם הרב שלמה כהן, בעל חנות ספרי קודש יריד הספרים ירושלים.

כתר יצחק[edit]

הספר יש בו פרקים מתולדות חייו של הרב יצחק כדורי מירושלים (שנולד בבגדאד בשבת ויום טוב סוכות ט"ז תשרי ה'תרנ"ט ונפטר בארץ ישראל בירושלים במוצאי שבת כ"ט בטבת ה'תשס"ו ונטמן בראש חודש שבט ה'תשס"ו) עם תמונות צבעוניות בסוף הספר.

קיימת גם עמותה להחזקת תורה וכוללים משנת 1989 בשם כתר יצחק בעיר רחובות.

כמו כן בשנת ה'תשס"ו הוקם בצפת פרוייקט לכתיבת ספר תורה והנצחת זכרו של המקובל בשם כתר יצחק.

רזא דשבתי (אטון)[edit]

בספר מובאים תולדות חייו של ר' שבתי אטון מירושלים (שנולד בארץ ישראל בירושלים בשבת ויום טוב שמחת תורה כ"ב בתשרי ה'תרפ"ו ונפטר בארץ ישראל בירושלים בערב שבת י"ב בשבט ה'תשס"ו), עם תמונות צבעוניות בסוף הספר.

קיים ספר נוסף בשם זה שהקדימו רזא דשבתי (פרנקל) והם מפתחות על התלמוד בבלי לזכרו של מהדיר הרמב"ם הרב שבתי פרנקל מהעיר בני ברק.

רזי דשמואל[edit]

בספר מובאים תולדות חייו של ר' שמואל דרזי מירושלים (שנולד בבגדאד בערך שנת ה'תרפ"ב ונפטר בארץ ישראל בירושלים ביום שבת כ"ג כסלו ה'תשס"ו ונטמן בערב חג החנוכה) עם תמונות צבעוניות בסוף הספר.

שם הספר רזי דשמואל שכן בחילוף אותיות הוא שמואל דרזי שמו של המנוח.

חלק ב'[edit]

ספר תולדות חכמי ירושלים חלק ב' יש בו מתולדות חייהם של חכמי ירושלים. א. רבי שאול חיים דוויק הכהן הנקרא הרב השד"ה בעל איפה שלימה על אוצרות חיים (נולד בארם צובא מוצאי שבת י"ד בחשוון ה'תרי"ח 1 בנובמבר 1857 - נפטר בארץ ישראל בירושלים ד' בטבת ה'תרצ"ג). ב. רבי יהודה פתייה בעל יין הרקח ומנחת יהודה (נולד בבגדאד יום השישי סמוך לשבת ב' בשבט ה'תרי"ט - נפטר בארץ ישראל בירושלים כ"ז באב ה'תש"ב). ג. רבי סלמאן אליהו בעל ספר כרם שלמה (השני) (נולד בבגדאד ה'תרל"ב – נפטר בארץ ישראל בירושלים ביום טוב ב' דראש השנה ב' בתשרי ה'תש"א).


התחבר על ידי המחבר הנזכר למעלה, בספר תולדות חכמי ירושלים חלק ב' בסוף הספר מובאים תמונות ומסמכים של הרבנים הנ"ל. יצא לאור עולם בירושלים חודש אלול חודש הרחמים והסליחות שנת ה'תש"ע מדפוס וואגשל על ידי האחים אוהבי תורה ולומדיה מעדת הפרסים אברהם אסמעיל - זאדה ודוד אסמעיל - זאדה בעלי חנות גוד ציינג מרחוב לבוש מרדכי 6 שכונת גאולה בירושלים.

ספר תולדות חכמי ירושלים ג' חלקים[edit]

יש ספר נוסף שהקדימו בשם ספר תולדות חכמי ירושלים ג' חלקים מאת הרב אריה לייב פרומקין מפתח תקווה.