זריזות

From ויקישיבה
Revision as of 22:39, 13 September 2020 by ארץ ישראל (talk | contribs) (→‎מפסידיה ומניעתם)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מידת הזריזות היא המדרגה השנייה בעבודת ה', לאחר הזהירות, על פי המובא בברייתא של רבי פנחס בן יאיר (בבלי עבודה זרה כ ב) וכמבואר בספר מסילת ישרים לרמח"ל.

היחס בין הזהירות לזריזות[edit]

הזהירות סובב על הלא תעשה והזריזות על העשה.


הגדרתה[edit]

ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם

מפסידיה ומניעתם[edit]

טבע האדם כבד מאוד, העצלות. 1. מגדילי העצלה - בקשת המנוחה הגופית, ושנאת הטורח, ואהבת הנידונים בתשלום תנאיהם.

צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה אלא לעמל וטורח 2. רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו.. מהקור או מהחום, ופעם מהפגעים, ופעם מן החלאים

חלקיה[edit]

1. קודם התחלת המעשה - שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו, או בעלותה במחשבתו - ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה. 3. אחר תחילת המעשה - כיון שטחז במצוה ימהר להשלים אותה, ולא להקל מעליו כמי שמתאוה להשליך מעליו משאו,

השפעתה על לב האדם[edit]

ואמנם התבונן עוד, שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימי, כן מן הזריזות יולד ההתלהטות. ואמנם כבר ידעת שהנרצה יותר בעבודתו הבורא יתברך שמו הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה