דופן עקומה

From ויקישיבה
Revision as of 21:19, 20 September 2010 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

סכך פסול הנמצא בצידי הסוכה, בין הסכך הכשר לדפנות, אין הוא פוסל את הסוכה אלא אם כן שיעורו הוא ארבע אמות, אבל אם שיעורו הוא פחות מארבע אמות - הסוכה כשרה, לפי שאנו רואים את הסכך הפסול כהמשכה של הדופן וכחלק בלתי נפרד ממנה, וכאילו הדופן נתעקמה מלמעלה. ויש מפרשים, שאין רואים את הסכך הפסול כהמשכה של הדופן, אלא שרואים את הדופן כאילו היא מתעקמת והולכת תחת הסכך הפסול ומגיעה עד לסכך הכשר, וכאילו נתקרבה הדופן לסכך הכשר.