תפילה מדרבנן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חובת תפילה בכל יום היא מדברי סופרים. ויש סוברים, כי רק נוסח התפילה, זמן התפילה ומניין התפילות הם מדברי סופרים, אבל החובה להתפלל בכל יום היא מן התורה.