תכספית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תכספית היא כת של שדים הממתינה שהאדם יכשל בדברים רוחניים מסוימים כדי להזיקו. (בין היתר מי שנוטל ידיו ממי שלא נטל ידיו שחרית (ברכות נא.)