תבנית:הידעת?/ט' אדר ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חידושים על הש"ס לרבי אברהם אבן עזרא

הגאון כמהר"ר רבי זכריה בן סרוק ז"ל, שהיה רב בספרד, כתב כי ראה חידושי הראב"ע ז"ל למסכת קידושין, והם בתכלית הדקות והאימות. וראה זה חדש כי הראב"ע חיבר חידושים על הש"ס (שם הגדולים להגאון חיד"א ז"ל, ערך רבינו אברהם ן' עזרא). מאידך יש לציין שהתשב"ץ (ח"א סי' נא) העיד שהאבן עזרא לא היה בקי בדינים (הובא בספר אסף המזכיר ערך אבן עזרא) וכן יש להוסיף שהרש"ל כתב עליו (בהקדמתו ליש"ש חולין) שאינו בעל תלמוד. ואפשר שאין בזה סתירה