תבנית:הידעת?/ו' אדר ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יציאה מבבל לשאר ארצות

יש מי שאומר שהרמב"ם ז"ל פוסק להלכה כדעת רב יהודה בשם שמואל (כתובות קיא:), שכשם שאסור לצאת מארץ ישראל - כך גם כן אסור לצאת מבבל לשאר ארצות, שנאמר: בבלה יובאו ושמה יהיו וגו'; ואף ארץ ישראל בכלל, ואסור לצאת מבבל לארץ ישראל (כסף משנה, הלכות מלכים, פרק ה הלכה יב).