שיחה:תלמוד ירושלמי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כתוב בערך שהירושלמי היה לנגד עיניו של של רש"י רק לעיתים רחוקות. יצוין כי בשו"ת משנה הלכות השיג בתקיפות על שיטתו זאת של הכרם יהושע (https://drive.google.com/file/d/1zZIz3jibKDtHSWFncPBdEOLj2OPl2cDt/view). וראו גם במאמריו של רא"י ברומברג בקובץ סיני, שהצביע על עשרות מקומו בהם רש"י משתמש בירושלמי מבלי שצין זאת, וגם הראה שבמקומות שהם הוא מביא ירושלמי בשם מקורות משניים ('ראיתי בתשובת רב האי גאון שהביא ירושלמי' וכו'), שמהם חשבו שהירוש' לא היה לפניו, רש"י עשה זאת בגלל שאותו מקור ציטט את הירושלמי בגירסה אחרת, ולכן הביא רש"י דווקא משם (תחילת דבריו הובאו כאן: https://drive.google.com/file/d/1pPIG_NDvvppfMhLFWFloTN3GjRRPScQb/view).

הערך היה קצר, שכתבתי אותו מחדש ע"י העתקה מהספר "אמרי במערבא" (ברשות המחבר כמובן). הקטעים שהיו קודם לכן בערך שולבו במקומותיהם המתאימים בתוך הערך החדש. שום קטע לא נמחק. אחיקם 18:58, י"ג בתמוז ה'תשס"ט (IDT)