שיחה:חזקת שלוש שנים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לגבי שם הערך[edit]

ראשית, שם הערך הוא "חזקת שלוש שנים", המבטא כאילו זה דבר מוסכם, אך רבי יהודה (רשב"ם ב"ב לח. סוד"ה א"ר יהודה לא אמרו וכו') חולק וסובר שחזקה נוצרת מייד, וא"כ מתאים יותר השם חזקת קרקעות (המשמש בפועל רק כדף הפניה לערך חזקת שלוש שנים).

מאידך, החזקה איננה משמשת רק לקרקעות, אלא גם לעבדים (ב"ב כח.) שהקושו לקרקעות (ב"ק סב. ועוד), ולחלק מהראשונים אף לגודרות (רשב"ם ב"ב לו. ד"ה ומשני הא דאמר ר"ל).

לענ"ד הדרך הישרה היא לעשות שני ערכים מקבילים, עם קישור ביניהם, שהאדם ירחיב בגדרי חזקת קרקעות לשיטותיה השונות והשני יתפרס יותר על חזקת מטלטלין.

הייתי שמח לחוו"ד של מבינים בתחום שיורו את הדרך הישרה בנושא זה.בתודה מראש,למאי נ"מ? 16:24, ד' בשבט ה'תש"ע (UTC)

היות ובנתיים לא באה התייחסות, אני מרשה לעצמי לפעול לפי הבנתי הדלה.למאי נ"מ? 12:35, ז' בשבט ה'תש"ע (UTC)
יישר כח על פעילותך בויקישיבה, לענ"ד אפשר גם ליצור קטגוריה שתרכז את כל נושאי וגדרי חזקה מתחת לקטגוריה דיני ממונות. מאירי, חבר בהנהלת האתר 12:48, כ' באלול ה'תש"ע (UTC)