שיחה:הרב אליעזר מלמד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מציע שהמנהלים יבחרו גרסה וינעלו אותה. כרגע הערך מוטה שוב ושוב

הבהרות מחותמי המכתב[edit]

הרב שמואל אליהו: "הרבנים שכתבו לא לדבר עם הרפורמים הם לא נגד הרב אליעזר מלמד, חלילה. הם מעריכים אותו מאוד, אוהבים אותו ונהנים מתורתו". "אם הדברים שלו היו נאמרים באופן פרטי, אדם יכול לעשות מה שהוא חושב. כיוון שהם נעשו באופן כזה של אמירה ציבורית, היה חשוב לנו לומר שהאמירה הציבורית שלנו היא שונה, שלא תיווצר המחשבה כאילו אנחנו מסכימים".

הרב עמיחי אליהו: "להבנתי גם הרב אליעזר מלמד היה חותם על המסרים שעולים מהמכתב הזה".

הרב שילת: "במכתב הרבנים אין שום איום, שום נידוי ושום ביזוי, לא על תלמיד חכם מסוים ולא על שום אדם אחר... אין מקום ל"שיח רבני משותף", ואין לתת להם שום מקום במוסדות הדת של המדינה. זה מה שכתוב ב"מכתב הרבנים" שגם אני חתמתי עליו, זה ותו לא."

הרב יעקב שפירא - שלא חתם על המכתב: "אל תכניסו לי לפה מילים שלא אמרתי. אני לא אמרתי שום שם. אם יש מישהו שיש ביקורת עליו – צריך ללכת אליו ולהגיד לו את הביקורת. לא כמו המנהג היום שמדברים אחד עם השני דרך התקשורת".

"בשיחות עם מקורביהם של חלק מהרבנים החתומים על המכתב, מעידים רבים מהם שהם הבהירו שהמכתב המדובר אינו מתייחס ישירות לרב מלמד. חלק מהרבנים החתומים אף דרשו שייכתב כי אין להם ביקורת ישירה על הרב מלמד עצמו" ~ ציטוט מכאן

כתוב או לא כתוב?[edit]

לא יכול להעלות תמונה, מעלה תמליל מסרוגים: "בתקופה האחרונה אנו רואים לדאבוננו כי נפרצו גדרים שגדרו גדולי עולם וישנם כאלו המקיימים מפגשים ודיונים תורניים עם נציגים מהתנועה הרפורמית, כביכול יש לנו עמהם "שיח רבני משותף"." פתחו הרבנים את מכתבם. בהמשך מביאים הרבנים את דברי הרבנים הראשיים הרב אברהם שפירא זצ"ל והראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעניין "כבר הנהיגו כל גדולי ישראל בדורות הקודמים ובדור זה ביחס לשיתוף פעולה חלילה עם התנועה הרפורמית כי – 'אין להרבות דברים על הסכנה הנוראה שיש בהצטרפות עם אנשים שלא מאמינים בתורה מסיני – בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה.'(הרב הראשי הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל). וכי 'יש בזה חילול ה' נורא וגם סכנה מעשית שאנשי דלא מעלי, המתנגדים לשולחן ערוך יקחו חלק בדיון תורני הנוגע לתורה ומצוות ויר"ש. וכבר כתבו רבותינו להתרחק מהם בתכלית הריחוק, שהם מחבלים בכרם ה' צבאות' (הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל)." נכתב. הרבנים הוסיפו כי "אהבת כל יחיד ויחיד מישראל ודאי בכל תוקפה היא עומדת בכל עת, אך אין בזה שום מתן היתר חלילה לשיתוף פעולה עם נציגי התנועה הרפורמית שעקרה תורה מישראל, ולוחמת גם כיום לעקור כל דבר שבקדושה בארצנו בגיור, בכותל, בנישואין בקדושת המשפחה ועוד." כתבו הרבנים בחריפות. לסיום קראו "ועל כן הננו לחזק את כל רבני ישראל וראשי המועצות הדתיות, שלא לשתף את הרפורמים בכל עניין ודבר של קודש ולעמוד איתנים לגדור גדר ולעמוד בפרץ כנגד הפוגעים בכרם ה' צבאות, הם הרפורמים הכופרים בתורה מן השמים, ומחטיאי הרבים חטא הרבים תלוי בהם. ונזכה במהרה שיכירו וידעו כל ישראל כי משה אמת ותורתו אמת והם חיינו ואורך ימינו." סיימו הרבנים.


אולי עכשיו תפסיק לומר שלא כתוב?

איפה כתוב שיש להמנע מכל שיחה או דיאלוג. איפה מוזכרת מחאה. הרבנים מצטטים את הרב עובדיה יוסף, לפיו שיתוף אנשים שמתנגדים לשולחן ערוך בדיון שנוגע לתורה ומצוות ויראת שמים הוא חילול השם. בכלל, איך אפשר לכתוב בתוך גרשיים משפטים שלא כתובים?
הם כותבים שזה בתגובה לגדרים שנפרצו, זו לא מחאה? הם כותבים שעל מעשים כאלו כתב הרב עובדיה שזה חילול ה', אתה מחקת משפטים שלמים על אף שהם קיימים!
כעת הנימוקים של שנינו כתובים. יחליטו המנהלים, מקובל עליך?
לא נפקא מינא מה מקובל עלי, בסופו של דבר המנהלים הם המנהלים, יהיה מה שיהיה
לסיים ויכוח באווירה טובה זה חשוב. אני לא מחזיר לגרסה הקודמת, ובתמורה אתה פונה לאחד המנהלים שיכריע. הולך?
אני מבין שהתשובה שלילית. חבל. עורך לגרסא הקודמת