שטר שחרור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שטר שאדם נותן לעבדו הכנעני או לשפחתו הכנענית כשהוא מוציאם לחירות, המפקיע את כל הזכויות והקניינים שיש לו בהם.


אחת הדרכים בהן עבד כנעני או שפחה כנענית יוצאים לחירות היא בשטר שחרור.


עיקר נוסחו של שטר שחרור הניתן לעבד כנעני הוא: "הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך"; ולשפחה - "הרי את בת חורין, הרי את לעצמך". יש אומרים, כי צריך לכתוב את שתי הלשונות: "הרי אתה בן חורין והרי אתה לעצמך", וכיוצא בזה בשפחה; ויש אומרים, כי די באחת מן הלשונות הללו.


האדון מוסר את שטר השחרור לעבד או לשפחה בפני שני עדים. ישנן דעות הסוברות, כי אם חתומים עדים על שטר השחרור, יכול האדון לתת את השטר לעבד גם שלא בפני עדים; ויש סוברים, כי גם אם חתמו עדים על השטר, צריך שיהיו עדים גם בשעת מסירת השטר.