שוחט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Baustelle.PNG הערך נמצא בשלבי עריכה
כדי למנוע התנגשויות עריכה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שימו לב! אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחתו של הכותב.
התבנית הונחה ע"י איתן ברוך (שיחה) 21:16, 23 בנובמבר 2020 (UTC), אשמח לכל עזרה, בערך הזה או באחרים. יש"כ


מְלֶאכֶת הַשּׁוֹחֵט היא אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת. מלאכה זו נוגעת בכל מקרה של הרג בעל חיים לשם שימוש בו. מהות איסור מלאכת שוחט הוא ליטול נשמה של בעל חיים. מקור האיסור במשכן הוא בכך ששחטו תחשים ועיזים כדי לעשות מעורותיהם יריעות למשכן. (ראה שבת עג, א; שבת עה, א).

מקור האיסור

גדר המלאכה[edit]

איסור התורה הוא כאשר השחיטה נעשית לצורך גופה של החיה, היינו ששוחט אותה לצורך בשרה או עורה או דמה. אבל ההורג דרך קלקול והשחתה, עובר באיסור חכמים. למשל, הדורס נמלים כדי להורגן, עובר באיסור חכמים.

הריגת מזיקין[edit]

הריגת שקצים ורמשים דרך הילוכו[edit]

תולדות מלאכת שוחט[edit]

מלאכת חובל[edit]

חונק[edit]

קישורים חיצוניים[edit]