שבת שקלים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כינוי לשבת שלפני ראש חודש אדר, או לשבת שבה חל ראש חודש אדר, שקוראים בה בתורה את פרשת שקלים.


בשבת שקלים מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את פרשת שקלים (שמות ל, יא-טז). אם באותה שבת חל ראש חודש אדר, מוציאים שלושה ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, בספר התורה השני קוראים את הקריאה של ראש חודש ובספר התורה השלישי קוראים את פרשת שקלים.


בחודש אדר היו מכריזים על השקלים ומודיעים לעם שעליהם להביא את מחצית השקל עבור קרבנות הציבור שהקריבו בבית המקדש.


לאחר קריאת התורה קוראים את הפטרת "ויכרות יהוידע וגו'" (מלכים ב פרק יא). היא עוסקת בנדבת העם לבדק הבית של בית המקדש.