שבע מצוות דרבנן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שבע מצוות דרבנן הן שבע מצוות שיסודם דרבנן

מקור[edit]

הייחוד של הקבוצה הנקראת "שבע מצוות דרבנן" הוא רעיון שלא הובא בש"ס אלא באחרונים כך לדוגמא כתוב בספר התניא פרק נג: "ותרי"ג מצוות התורה עם שבע מצוות דרבנן בגימטריא כת"ר שהוא רצון העליון ברוך הוא המלובש בחכמתו יתברך"[1]

הסבר[edit]

כל המצוות מתחלקות לדאורייתא (מצוות הכתובות במפורש בתנ"ך והלכה למשה מסיני) ודרבנן (תקנות חכמים) רוב מצוות דרבנן מיוסדות על שמירת מצוות דאורייתא (לדוגמא איסור שבות דרבנן שהוא נובע מאיסור דאורייתא של עשיית מלאכה בשבת) קיימים שבע מצוות שכל יסודם הוא דרבנן (אם כי יש להם יסוד בתורה אבל הוא פחות מהיסוד של מצוות דרבנן אחרות)[2]

מה הן שבע המצוות ומה מקורן[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

אע"פ שז' מצוות דרבנן יותר רחוקות משורשן עדיין לכל אחד מהן יש שורש בתורה (כי אחרת הדבר אסור משום "אין נביא רשאי לחדש")

האם שורש המצוות הן גם מ"לא תסור"[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

סימנים[edit]

שמ"ע בנ"י[edit]

 • ש-שבח (הלל)
 • מ-מגילה
 • ע-עירובין
 • ב-ברכות (חוץ מברכת המזון, ברכת כהנים ולדעות מסוימות גם ברכת התורה)
 • נ-נר שבת ונר חנוכה (שתי מצוות)
 • י-ידים (נטילת ידים)

נ"ע בשמח"ה[edit]

 • נ-נטילת ידים
 • ע-עירובין
 • ב-ברכות
 • ש-(נר) שבת
 • מ-מגילה
 • ח-חנוכה
 • ה-הלל

הנח"ש עב"ם[edit]

 • ה-הלל
 • נ-נטילת ידיים
 • ח-חנוכה
 • ש-שבת (נר שבת)
 • ע-עירובין
 • ב-ברכות
 • מ-מגילה
===בעיה חנם===
 • ב-ברכות
 • ע-עירובין
 • י-ידיים(נטילת ידיים)
 • ה-הלל
 • ח-חנוכה(נרות חנוכה)
 • נ נרות (שבת)
 • מ מגילה

חמה בענן[edit]

 • ח - חנוכה
 • מ - מגילה
 • ה - הלל
 • ב - ברכות
 • ע - ערובין
 • נ - נטילת ידיים
 • נ - נרות שבת

ראה גם[edit]

הערות שוליים

 1. וכן הסביר גם השל"ה שער האותיות אות ב' - בריות ורבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק יתרו
 2. ראה שו"ת שואל ונשאל חלק ד - יורה דעה סימן סט
 3. שבת יד, עירובין כא
 4. ברכות לה
 5. שבת כא
 6. שבת יד-טו