רבי מנחם די לונזאנו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי מנחם די לונזאנו (מהר"ם די לונזאנו) היה רב, חוקר ומקובל חשוב בראשית תקופת האחרונים.

תולדות חייו[edit]

על חייו ידוע לנו מעט. שנת לידתו אינה ידועה, ואף מקום לידתו לא ברור. ההשערות הן כי נולד באיטליה או בטורקיה. בילדותו עלה עם הוריו לארץ ישראל, והתיישב בירושלים. רכש השכלה בשפות, והיה בקיא ביוונית, איטלקית, ערבית ועוד. במשך חייו נדד בארצות טורקיה ואיטליה, שם ראה והשיג כתבי יד רבים ונדירים, ביניהם של מדרשים שטרם ראו אור, והוא השתדל בהדפסתם. היה בעל גוף חלש וחולני, ובאחרית ימיו התעוור באחת מעיניו.

מהר"ם די לונזאנו נודע בחתירתו לאמת, גם כאשר בכך חלק בתקיפות על קדמונים. ידועה אמרתו: "אף על פי שאני חייב בכבוד מי שחלקתי עליהם, מכל מקום אני והם חייבים בכבוד האמת". הוא היה בעל דעות עצמאיות, והרבה לחלוק אף על קדמונים ממנו. הוא לא ירא מלפרסם את דעותיו ברבים, ולעיתים עובדה זו אילצה אותו לעזוב את מקום מגוריו.

נפטר בירושלים בשנת שע"א, ונקבר בהר הזיתים.

ספריו[edit]

ספריו סודרו (על ידו) בקובץ "שתי ידות", שהיה אמור לכלול עשרה חיבורים, כנגד עשר האצבעות. הקובץ מחולק לשתי ידיים:

 • החלק הראשון נקרא יד עני:
  • אור תורה- על נוסח המסורה. את נוסחי המסורה הגיה על פי כתבי יד עתיקים ונדירים שמצא בנדודיו. רבי יונה לאנדסופר כתב קיצור לספר זה בספר "פני יונה".
  • ספר המעריך- מעין השלמה לספר הערוך. מבאר מילים שונות בתלמוד הירושלמי, במדרש רבה ובספר הזוהר. בספר זה השתמש הרבה בידיעותיו בשפות זרות. פעמים רבות העדיפו חכמי ישראל את פירושיו על פני פירושים של מפרשים נודעים אחרים (כדוגמת קרבן העדה), משום שהם פרשו על דרך הסברה והוא פרש על פי ידיעה ודאית בשפות נכריות (שם הגדולים מערכת ספרים אות "מ" סימן קפא).
  • עבודת מקדש- תיאור עבודת המקדש בישירם.
  • דרך חיים- שירם בעניינים הלכתיים.
  • טובת תוכחת- שירים בענייני מוסר (נותר בכתב יד).
 • החלק השני נקרא יד המלך. מחלק זה הודפסה רק "אצבע" אחת: מדרש אגדת בראשית שהדפיס לראשונה מכתב יד. מחוסר אמצעים לא הדפסי ספרים נוספי שרצה, בהם מדרש משנת רבי אליעזר ועוד.
 • ברייתא דרבי אליעזר וברייתות נוספות- הודפסו מכתבי היד שהשיג בצפת, שנת שמ"ג.
ספרים נוספים (הודפסו לאחר פטירתו)
 • ביאורי מאמרים על ספר זהר חדש
 • עומר מן- פירוש על אידרא רבה וזוטא ותיקוני זוהר ופזמונים (נדפס וילנא תרמ"ג).
 • עבודת עבודה- תפילות ושירים (נדפס שקלוב תקס"ג)
 • אמרי אמת- השגות על פירושי המקובלים לספרי הקבלה הקדמונים (פירוש רבי יוסף אבן טבול על האידרא רבה; פירוש רבי חיים ויטאל על האידרא רבה; פירוש האר"י על ספרא דצניעותא).
 • קנין אברהם- ספר דקדוקי
 • מעשיות מלוקטים מירושלמי ומדרשים (נדפס הוסיאטין תרנ"ט)
 • פירוש על הגדה של פסח (נדפס ירושלים תקע"ו).
 • תורה אור (נדפס ברלין תק"ה).
 • עבודת בית ה'- (נדפס שלוניקי תקל"ה).