רבי ישעיה אחרון דטראני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הדף "ריא"ז" מפנה לכאן. לערך העוסק ברבי יצחק אור זרוע, ראו רבי יצחק מוינה.

רבי ישעיה ב"ר אליה דטראני הידוע יותר בכינויו רבי ישעיה אחרון ז"ל (בר"ת ריא"ז) היה מחכמי הראשונים באיטליה. מכונה "אחרון" על מנת להבדילו מאביו אמו, רבי ישעיה דטראני (הרי"ד). בספר "שלשלת הקבלה" מסופר כי לפני פטירתו אמר הרי"ד "הנה הן בתי יורש אותי".

חי בטראני שבאיטליה בתחילת האלף השישי. על חייו אין בידינו פרטים כלל. נראה שלמד אצל רבי אברהם אבולעפיה.

כסבו, חיבר אף הוא ספר פסקים על התלמוד "פסקי הלכות" (הנקרא בימינו "פסקי ריא"ז). חיבור זה נכתב בלשון קצרה ופשוטה, ועוסק רק בהלכות הנהוגות בזמן הזה. בתחילת כל מסכת הוא מציג את תכנה, ומצטט את הפסוקים עליהם מתבססת המסכת. בפסקיו הוא אינו מהסס לחלוק על סבו כאשר רואה בכך צורך.

כתב גם ספר שלא נדפס- "קונטרס הראיות"- ביסוס לחלק מפסקיו בספר הפסקים.

כמו כן, פירוש "רבינו ישעיה" על חלק מהנ"ך כנראה נכתב על ידו ולא ע"י סבו.