רבי ינאי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי ינאי היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, חותנו של רבי יהודה בן רבי חייא

תורתו[edit]

מהלשונות השגורים בפיו: יבמות צב:, מכות כא:, תמורה ז. "בחבורה נמנו וגמרו" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים