רבי יהודה החסיד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער ספר חסידים, ורשה תרכ"ו

רבי יהודה החסיד היה ראש "חסידי אשכנז", ראש ישיבה מקובל ופייטן, בעל "ספר חסידים".

תולדות חייו[edit]

נולד בסביבות שנת ד'תתק"מ בשפיירא למשפחה ממוצא איטלקי. אביו, המקובל רבי שמואל החסיד (בנו של רבי קלונימוס הזקן) היה ראש ישיבת שפירא.
על פי האגדה, עד גיל שמונה עשרה לא ידע רבי יהודה כלום, אפילו לא להתפלל, אולם אביו הכניסו לעולם התורה על ידי שימוש בשמות קדושים, ואז התגלה כשרונו הגדול. אביו, אמר לאחיו הגדול רבי אברהם, שהיה תלמיד חכם מובהק: "דע שאתה תהיה ראש ישיבה כל ימיך, אבל אחיך יהודה יהיה יודע מה למעלה ומה למטה ואין נעלם ממנו ויהיה בעל מעשים".
למד אצל אביו, שלימדו גם את חכמת הקבלה.
בהמשך עבר משפירא לרגנשבורג (על מעבר זה כתב בשו"ת מהרש"ל כט כי היה "על ידי מעשה שנגעה אשתו בתיבתו שהיו בה סודות קדושים כתובים בקונטרסים"), שם כיהן כראש הישיבה.

נודע בפרישותו וחסידותו, וידוע שהיה מתענה כל השבוע עד שסעודת השבת היתה נחשבת לו לעינוי.

אמרו עליו: "אם היה החסיד בימי הנביאים היה נביא, ואם בימי התנאים היה תנא, ואם בימי האמוראים היה אמורא".

נפטר בשבת זכור, י"ג באדר ד'תתקע"ז (או ט' באדר ד'תתקע"ד).

תלמידיו[edit]

ספריו[edit]

בכתב יד[edit]

  • ספר הטעמים או טעמי המצוות
  • סוד הייחוד
  • סוד עלינו לשבח
  • מאמר על שם ע"ב

מיוחס[edit]

קישורים חיצוניים[edit]


הערות שוליים

  1. כתב הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סי' קיד-קטו) שספר זה מזוייף הוא, ואינו של רבי יהודה החסיד, והאריך לבאר שהמזייף הוא גם שקרן וגם אפיקורס.
תקופת חייו של רבי יהודה החסיד על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן