קידושא רבא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קידושא רבא הוא קידוש הנעשה בשבתות וימים טובים ביום (לעומת "קידוש" שנעשה בערב יום שבת או ערב יום טוב).

הלכות קידושא רבא בשולחן ערוך או"ח סי' רפט