קוואטר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קוואטר הוא הכינוי ביידיש לזוג שמעביר את התינוק מאמו לאביו בברית המילה. הסיבה שמעבירים את התינוק דרך זוג נשוי היא מפני שהיא נידה לאחר לידתה, ואסור לה להעביר את התינוק לבעלה ישירות (ראה- הרחקות מאשתו נידה). האם מעבירה את התינוק לאשה שמעבירה לבעלה, והוא מוסרו לאבי הבן. המוהל קורא בדרך כלל לפני תחילת המילה "קוואטר" על מנת לקרוא לאם להעביר את הבן. יש נוהגים לתת כיבוד זה לזוג ללא ילדים כסגולה להיפקד בזרע.

מקור השם[edit]

ערוך השולחן[1] כותב כי מקור השם קוואטר הוא מהמילה קטורת וכדברי הגמרא בכריתות כריתות ו ב האומרת "מה לשון "קטורת"? דבר שקוטר ועולה". לשיטתו, מכיוון שברית המילה נחשבת כעין קטורת, כמו שאומר הרמ"א "דכל סנדק הוי כמקטיר קטורת", ממילא מי שמקרב את התינוק אל המילה נחשב כמקרבו לקטורת וממילא קרוי קוטר, ובשיבוש לשון- קוואטר.

יש האומרים שבמקור כונה התואר 'כפאטער' [= כמו האבא] מכיוון שנושא התינוק מחליף את האבא ומביא את התינוק, ועם הזמן השתבש השם לקוואטר.

  1. ערוך השולחן או"ח סימן רסה סעיף לה