קדשי קדשים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבנות שנאכלים לפנים מן הקלעים.

קדשי קדשים הם קרבנות: עולה, חטאת ואשם.

קרבן עולה אינו נאכל כלל ונשרף כליל על גבי המזבח.

חטאת ואשם שחלקם נאכל לכהנים זכרים בלבד - חובה עליהם לאוכלו רק לפנים מן הקלעים, ובבית המקדש לפנים מחומות העזרה.

קדשי קדשים שחיטתן בצפון העזרה.

קדשי קדשים ששחטן לשם קדשים קלים - פסולים, אך קדשים קלים ששחטן לשם קדשי קדשים - כשרים.