קדשי המזבח מצטרפין זה עם זה למעילה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שנהנה מכמה מינים וסוגים של "קדשי מזבח", מכל אחד בפחות משווה פרוטה, הריהם מצטרפים זה לזה לשיעור שווה פרוטה להתחייב עליהם משום מעילה.