צדקתך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שלושה פסוקים מספר תהלים (קיט, קמב; עא, יט; לו, ז) הנאמרים במנחה של שבת אחרי תפילת העמידה.


אין אומרים "צדקתך" במנחה של שבת במקרה שאם היה חל בתאריך של השבת יום חול לא היו אומרים בו תחנון.


בחז"ל מובא, כי בשלושה פסוקים אלו יש משום צידוק הדין על שלושה צדיקים שמתו בשבת בשעת מנחה: יוסף, משה ודוד.