פרהסיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גלוי לעיני כולם בהלכה מבדילים בין דברים שנעשים בצנעא לבין דברים הנעשים בפרהסיה המונח המסמן ההפך מפרהסיה הוא צנעא ובמסכת סנהדרין(ע"ד:) אמר רבי יוחנן אין פרהסיה פחותה מעשרה בני אדם המחלל את השבת בפרהסיה דינו כעכו"ם ואם כופין על אדם שיעבור עברה בפרהסיה,אפילו במצוה קלה יהרג ואל יעבור בשבת ויום טוב אין נוהגים אבילות בדברים שבפרהסיה אבל בדברים שבצנעא נוהגים אבילות


תזאורוס לוגי[edit]