פיס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חלוקת העבודות השונות שבמקדש על ידי גורל.


חלוקת העבודה של הכהנים בכל יום, נעשתה על ידי "פיס". הפיס הוא צורה של הגרלה מי יהא הכהן הזכאי בעבודה מסויימת.


כיצד היה מעשה הפיס? - הכהנים החפצים בעבודה זו היו עומדים בעיגול. הממונה מסיר את מצנפתו של אחד מהם לסימן שממנו מתחיל המנין, והוא נוקב במספר גדול כל שהוא. כל אחד מן הכהנים מושיט את אצבעו, והממונה מתחיל לספור את האצבעות החל מאותו כהן שהוסרה מצנפתו. הכהן שבו מסתיים המנין - הוא הזוכה בעבודה.


ארבעה פייסות היו עושים בכל יום לעבודות מסויימות שבמקדש. ישנן פייסות כאלו שלא רק הכהן שבו הסתיים המנין זכה בעבודה, אלא גם הכהן שעמד לימינו זכה בעבודה אחרת קבועה מראש, וכן השלישי וכן הרביעי עד השלוש עשרה.