פילגש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פילגש (פלג אישה) היא אשה שנשואה ללא קידושין וללא כתובה. מובא בגמרא (מסכת סנהדרין דף כא.): "מאי נשים ומאי פלגשים אמר רב יהודה אמר רב נשים בכתובה ובקידושין פלגשים בלא כתובה ובלא קידושין".

פלגשים בתקופת המקרא[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

  • הגר הייתה פלגש של אברהם (רש"י על ברשית כה, ו).
  • בלהה וזלפה היו בנותיו של לבן מפלגש.

היתר פילגש להדיוט או למלך[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

הרמב"ם (הלכות מלכים פרק ד הלכה ד) כותב שפילגש מותרת למלך אך אסורה להדיוט.

לעומת זאת, הרמב"ן (שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפד) חולק עליו וסובר שאין הבדל בין מלך להדיוט ולשניהם מותר.