עשו ראשו של לולב כחוטמו של אתרוג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כשם שעיקר הידורו של האתרוג הוא בחוטמו, מפני שהוא נראה לעיניים יותר מכל שאר חלקי האתרוג, ולכן מחמירים בו ביותר, כך גם עיקר הידורו של הלולב הוא בראשו, כלומר, בעלה העליון היוצא מראש השדרה (ראה: תיומת), ומחמירים בו ביותר.


ברם, ישנן דעות הסוברות, כי אין כל הבדל בין העלה העליון של הלולב לשאר עליו.