עלות השחר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עלות השחר, או עמוד השחר, הוא הזמן בו נראות קרני השמש לראשונה בבוקר.

זמן זה הוא מוקדם להנץ החמה, מכיוון שבזמן זה עוד לא רואים את השמש עצמה אלא רק את אורה.

מדאורייתא זמן זה הוא תחילת היום, וכל המצוות שזמנם ביום כשרות משעה זאת, אלא שחששו חכמים שיתבלבלו ויקדימו, ולכן לכתחילה אין עושים מצוות שזמנם ביום אלא מהנץ החמה שהוא זמן ברור, אבל בדיעבד יוצא ידי חובה בעשיית מצווה מעלות השחר.

כמו עלות השחר הוא סוף הלילה, ולכן מדאורייתא כל המצוות שזמנם בלילה כשרות עד זמן זה, אלא שגזרו חכמים כדי להרחיק את האדם מן העבירה שזמנם יהיה עד חצות, כגון בקריאת שמע, אבל בדיעבד מי שלא קיים את המצווה עד חצות - חייב לעשות את המצווה עד עלות השחר כדי שלא להפסיד מצווה מדאורייתא.