עזרה:עריכת דף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דף עריכה מאפשר לכל אחד ואחת מהמשתמשים בוויקישיבה לערוך את ערכי ויקישיבה. כדי להגיע אל דף העריכה יש ללחוץ על לשונית "עריכה" המופיעה מעל כל דף בוויקישיבה. הדף שלפנינו מספק הסברים מקוצרים עבור קישורים ולחצנים המופיעים בדף העריכה. אם אתם מעוניינים לבצע ניסויי עריכה, ולא לערוך את הערך שבו אתם נמצאים, אנא עשו זאת בארגז החול.


שימו לב: אם עדיין לא נרשמתם, ייתכן כי חלק מהתכונות אינן זמינות לכם. במקרה זה רצוי ליצור חשבון חדש, פעולה האורכת מספר דקות בלבד. ראו איך ליצור חשבון חדש.

לחצני עריכה[edit]

לחצני העריכה מופיעים כברירת מחדל למשתמשים שאינם רשומים. למשתמשים רשומים מופיעים הלחצנים רק אם מוגדר בהעדפות, תחת "עריכה" האפשרות "הצג את סרגל העריכה" (אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל). לחצנים אלו מאפשרים הוספה מהירה וקלה של תווים לתיבת העריכה. שימו לב כי לפעמים ניתן להשתמש במספר תכונות כאשר ישנו טקסט מסומן בתיבת העריכה. שימוש בלחצנים אלו מאפשר הצגת טקסט נאה יותר. אם תיאורן מורכב מדי בשלב זה, הסתפקו בהקלדת הטקסט, ומישהו אחר ישלים עבורכם את מלאכת העיצוב. במשך הזמן תלמדו גם אתם להשתמש בלחצנים אלו.


פעולה הסבר
Button makor.PNG הוספת מקור מסייע בכתיבת מקור ע"פ התקן.
Button insert table.png הוספת טבלה כשמו כן הוא. השימוש בטבלאות מסורבל במקצת, בעיקר למתחילים.
Button bold.png טקסט מודגש הדגשת הטקסט המסומן או הוספת טקסט מודגש. נהוג להדגיש את המופע הראשון של שם הערך וכן מילים בעלי משמעות רבה. ניתן להדגיש ידנית באמצעות הוספה של שלושה גרשים (''') בתחילתו וסופו של הטקסט הרצוי.
Button italic.png טקסט נטוי הטיית הטקסט המסומן או הוספת טקסט נטוי. בשפה העברית אין זה נהוג להשתמש בכתב נטוי בשפה העברית, ולכן רצוי להימנע משימוש זה בשפה זו. ניתן להטות ידנית באמצעות הוספה של שני גרשים ('') בתחילתו וסופו של הטקסט הרצוי.
Button link.png הוספת קישור פנימי הפיכת הטקסט המסומן לקישור לערך אחר בוויקישיבה או הוספת קישור לערך אחר בוויקישיבה. ניתן לקשר פנימית בצורה ידנית באמצעות זוג סוגריים מרובעים בתחילתו ([[) ובסופו (]]) של הטקסט הרצוי.
Button extlink.png הוספת קישור חיצוני הפיכת הטקסט המסומן לקישור מחוץ לוויקישיבה או הוספת קישור מחוץ לוויקישיבה. ניתן לקשר חיצוני בצורה ידנית באמצעות סוגריים מרובעים בתחילתו ([) ובסופו (]) של הטקסט הרצוי.
Button headline.png הוספת כותרת בדרגה 2 הפיכת הטקסט המסומן לכותרת ראשית או הוספת כותרת ראשית. ניתן לעשות זאת ידנית באמצעות הוספת שני סימני שווה (==) בתחילתו ובסופו של הכותרת.
Button image.png הוספת תבנית תמונה כדי להוסיף תמונה יש ללחוץ על כפתור זה, לתקן את שם התמונה ואת כיתוב התמונה. יש לוודא שהתמונה נמצאת על השרת שלנו, או שהיא לקוחה ממקום שאינו מוגן בזכויות יוצרים. ראו גם עזרה בנוגע לתמונות.
Button nowiki.png טקסט לא מעוצב פונקציה זו משמשת להצגת קוד של שפת ויקישיבה או HTML. כך לדוגמה, ניתן להציג כיצד נראה נוסחה מתמטית בקוד המקור: <math>x^2</math>. אילו לא היינו משתמשים בפונקציה זו, הקוד היה מוצג כך: <math>x^2</math>. כל שצריך לעשות הוא לתחום את הטקסט בתגים <nowiki> ו-</nowiki>.
Button sig.png הוספת חתימה לחיצה על לחצן זה מוסיף ארבעה סימני זרקא אשר יהפכו לחתימה שלכם, כולל תאריך ושעה עריכה, לאחר שמירת הדף. ניתן לעשות זאת בצורה ידנית באמצעות ארבעה סימני זרקא (~~~~).
Button hr.png הוספת קו אופקי הכנסת קו אופקי. נהוג לא להשתמש בקו אופקי ולכן יש להשתדל להימנע משימוש בקו זה.
Button strikeout.png סימון טקסט כמחוק העברת קו על הטקסט על מנת לסמנו כמחוק. השימוש הוא בדרך כלל בדפי שיחה ודומיהם.
Button ref.png הוספת הערת שוליים משמש להוספת הערת שוליים. לאחר הוספת הערת שוליים אחת או יותר באמצעות לחצן זה, יש להציג את ההערות בתחתית הערך. גשו לרשימת התבניות (הכפתור הבא ברשימה) ובחרו באפשרות "כותרת הערת שוליים" מרשימת התבניות הנפתחת. למידע נוסף ראו עזרה:הערת שוליים.
Button redirect.png יצירת דף הפניה מכניס תבנית של דף הפניה. יש לכתוב בתוך הסוגיים המרובעות הכפולות את השם הערך אליו רוצים להפנות. למידע נוסף ראו עזרה:דף הפניה.
ראו גם[edit]
  • תחביר ויקי, שבו ניתן למצוא הסבר מפורט של כלי העריכה המתוארים לעיל.

אפשרויות שמירה ועריכה[edit]

תקציר עריכה[edit]

בתיבה זו יש למלא תיאור קצר של העריכה. הסבר זה צריך להיות קצר וקולע, כגון "עיצוב" או "קטגוריה". אם ההסבר ארוך ומלווה במקורות, ניתן לכתוב בתקציר "הסבר בדף שיחה" ולהוסיף את ההסבר בדף השיחה של הערך.

זהו שינוי משני[edit]

סמנו תיבה זו אם השינוי שלכם הוא שינוי משני, כלומר אם מדובר בשינוי עיצובי קטן או תיקון שגיאת כתיב שאין בו שינוי משמעותי בתוכן הערך והוא לא צפוי לגרור מחלוקת.

עקוב אחרי דף זה[edit]

סמנו תיבה זו אם ברצונכם להוסיף ערך זה לרשימת המעקב שלכם.

שמור דף[edit]

לחיצה על לחצן זה תשמור את המידע המצוי בתוך תיבת העריכה. קודם הלחיצה, מומלץ לחשוב האם השינוי או התוספת מתאימה לוויקישיבה. עקב תקלות טכניות המתרחשות לעתים, מומלץ להעתיק את תוכן תיבת העריכה ללוח העריכה (clipboard) קודם לחיצה על לחצן זה.

הראה תצוגה מקדימה[edit]

לפני בחירה ב"שמור דף" מומלץ לבחור קודם לכן את הערכים תצוגה המקדימה. לחיצה על לחצן זה תציג לפניך דף תצוגה מקדימה של הערך בנוסף לתיבת העריכה. שים לב כי הערך עדיין לא נשמר. לאחר שווידאת כי התוצאה לרוחך, בחר ב"שמור דף". עקב תקלות טכניות המתרחשות לעתים, מומלץ להעתיק את תוכן תיבת העריכה ללוח העריכה (clipboard) קודם לחיצה על לחצן זה.

הצג שינויים[edit]

לחיצה על לחצן זה תפנה אתכם לדף ובו השינויים שביצעתם בנוסף לתיבת העריכה עצמה. פונקציה זו משמשת למעקב אחר השינויים שביצעת עוד לפני ששמרת את הערך.

בטל / צא[edit]

לחיצה על קישור זה תשלח אתכם חזרה אל דף הערך עצמו, מבלי לשמור את השינויים שבצעתם בתיבת העריכה.

עזרה לעריכה[edit]

לחיצה על קישור זה תפתח חלון חדש עם דף עזרה זה.


ראו גם[edit]