עור אחד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בתי תפילין העשויים יחידת עור אחת.בשולחן ערוך (אורח חיים סימן לב סעיף לח) מובא: "יעשה ד' בתים מעור אחד לשל ראש, ובית אחד לשל יד".קיימים שלושה סוגים עיקריים של בתי תפילין:@ בתי תפילין העשויים מכמה חתיכות עור המודבקות יחד. עשיית בתי תפילין אלו, היא לפי הדעה הסוברת שהדבקה או תפירה נחשבות כחיבור מבחינה הלכתית, ובתי התפילין נחשבים על ידי זה כבתי תפילין מעור אחד[1].@ בתי תפילין העשויים יחידת עור אחת מבהמה דקה. תפילין אלו עשויות מעור דק הנמתח על גבי תבנית בצורת תפילין העשויה מקלף. בסיס זה מחזיק את העור הדק לבל יתקמט ויאבד את צורתו. בתפילין אלו קיימים שני סוגי בתים: א. רק ראש הבית, ללא התיתורא, עשוי יחידת עור אחת; ב. גם הבית וגם התיתורא עשויים יחידת עור אחת.@ בתי תפילין העשויים יחידת עור אחת מבהמה גסה. תפילין אלו עשויות מעור עבה המתקשה מאוד ושומר על צורתו.

הערות שוליים[edit]

  1. במשנה ברורה (סימן לב ס"ק קעב) מובא: "חתיכות עור תפורות יחד, מצדד המגן אברהם, דחשובות כעור אחד, וכן כתב בתשובות חתם סופר (או"ח סימן ה'~) שיש להקל בתפורות".