ספר חרדים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: לא אנציקלופדי וחסר תוכן מהותי. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ספר חרדים הוא ספרו של רבי אלעזר אזכרי.

הוא ספר המתמקד בשלשה דברים, אהבת ה', מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני התשובה. הספר ממיין את המצוות לפי איברי הגוף השונים; מצוות התלויות בעיניים, באוזניים, בגפיים וכיוצא בזה, ועוסק בשורשיהן ובענפיהן של המצוות. עיסוק מיוחד יש במצוות התלויות בארץ.

בספרו בפרק לד, כתב את השיר ידיד נפש.

חילוק המצוות[edit]

מצוות התלויות בגוף[edit]

מצוות עשה מהתורה

פרק ראשון -

 • התלויות בלב ואפשר לקיימן בכל יום.

פרק שני -

 • התלויות בעינים ואפשר לקיימן בכל יום.

פרק שלישי -

 • התלויות באוזן.

פרק רביעי -

 • התלויות בפה בקנה ואפשר לקיימן בכל יום.
 • התלויות בפה בקנה ובזמן.
 • התלויות בושט.
 • התלויות בחוטם.

פרק חמישי -

 • התלויות בידים ובכל הגוף ואפשר לקיימן בבל יום.
 • התלויות בידים ובכל הגוף ובזמן.

פרק ששי -

 • התלויות ברגלים ואפשר לקיימן בכל יום.
 • התלויות ברגלים ובכל הגוף ובזמן.

פרק שביעי -

 • התלויות בראש הגויה.

מצוות לא תעשה מהתורה

פרק ראשון -

 • התלויות בלב ואפשר לשומרם בכל יום.

פרק שני -

 • התלויות בעינים.

פרק שלישי -

 • התלויות באזנים.

פרק רביעי -

 • התלויות בפה בקנה ואפשר לשומרן בכל יום.
 • התלויות בפה בקנה ובזמן מן התורה.
 • התלויות בפה ובושט ואפשר לשומרם בכל יום.
 • התלויות בפה ובושט ובזמן.
 • התלויות בחוטם.

פרק חמישי -

 • התלויות בידים ואפשר לשומרן בכל יום.

פרק ששי -

 • התלויות בידים ובזמן.
 • התלויות ברגלים.

פרק שביעי -

 • התלויות בראש הגויה.

מצוות עשה מדברי קבלה ומדברי סופרים (מדרבנן)

פרק ראשון -

 • התלויות בלב ואפשר לקיימם בבל יום.

פרק שני -

 • התלויות בעין ואפשר לקיימם בבל יום.

פרק שלישי -

 • התלויות באוזן.

פרק רביעי -

 • התלויות בפה בקנה ואפשר לקיימם בכל יום.
 • התלויות בפה בקנה ותלויות בזמן.
 • התלויות בפה ובושט.

פרק חמישי -

 • התלויות בידיים.

פרק ששי -

 • התלויות ברגליים.

פרק שביעי -

 • התלויות בראש הגויה.

מצוות לא תעשה מדברי קבלה ומדברי סופרים (מדרבנן)

פרק ראשון -

 • התלויות בלב ואפשר לקיימם בבל יום.

פרק שני -

 • התלויות בעין ואפשר לקיימם בבל יום.

פרק שלישי -

 • התלויות באוזן.

פרק רביעי -

 • התלויות בפה בקנה.
 • התלויות בושט.


פרק חמישי -

 • התלויות בידיים.

פרק ששי -

 • התלויות ברגליים.

פרק שביעי -

 • התלויות בראש הגויה.




מצוות התלויות בארץ ישראל[edit]

 • הקדמה למצוות התלויות בארץ.
 • שנת שמיטה.
 • קדושת שנת שמיטה.
 • מצות ביעור פירות שביעית.
 • הפרשת תרומות ומעשרות בשביעית.

פרק ראשון -

 • מצוות עשה שאפשר לקיימן בזמן הזה.

פרק שני -

 • מצוות לא תעשה מהתורה שאפשר לקיימן בזמן הזה.

קישורים חיצוניים[edit]