רבי אברהם ב"ר נתן הירחי

From ויקישיבה
(Redirected from ספר המנהיג)
Jump to navigation Jump to search
שער ספר המנהיג דפוס ורשה

רבי אברהם ב"ר נתן הירחי (ראב"ן הירחי או המנהיג) היה מחכמי הראשונים בפרובנס, מחבר ספר "המנהיג".

חייו[edit]

נולד בסביבות שנת ד'תתקט"ו[1] בלוניל[2] (ומכאן שמו הירחי, שכן תרגום השם לוניל הוא ירח). משפחתו היתה משפחת רבנים חשובה, ובין בני משפחתו נמנה רבי יצחק בעל העיטור. בילדותו למד בלוניל אצל חכמי העיר. בצעירותו החל לנדוד לערים אחרות ממניעים לא ידועים, ובנדודיו סבל עוני ומחסור. בנדודיו, עבר בעיר פרובנס וצרפת, ולפי עדותו הגיע גם לאלמניה שבגרמניה[3], טוליטולה שבספרד[4] ויש סבורים שאף הגיע לאנגליה[5]. במקומות שונים התקבל בכבוד, ואף העיד שתיקן תקנות במקומות מסוימים אליהם הגיע [6]. לאחר נדודיו, התיישב בטולדו, בירת קסטיליה שבספרד[7]. בהגיעו לשם, בגיל ארבעים, התקבל בכבוד רב על ידי פרנסי הקהילה וראשיה, להם זכר זאת לטובה והזכירם לזכות בספרו. ידוע כי בטוליטולה ישב בבית הדין יחד עם הרמ"ה, שהשתדל עבורו אצל המלכות בענייני מסים, ועם רבי יצחק אבן מיגש, נכדו של הר"י מיגאש. הוא למד את השפה הערבית, וככל הנראה תרגם כתבים של רס"ג לעברית[8]. שימש גם כסופר סת"ם, והיה בעל קבלתו בענין צורת האותיות[9]. הוא עזב את ספרד לתקופה מסוימת וחזר לעירו, אולם בשנת ד'תתקע"א חזר אליה שוב, וחי בה עד לפטירתו בשנת ד'תתקע"ה.

רבותיו[edit]

בזמן נדודיו, למד אצל רבים מגדולי צרפת ופרובנס, אשכנז וספרד, וביניהם הוא מציין את:

ספריו[edit]

ספר המנהיג[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

ספרים נוספים[edit]

תקופת חייו של רבי אברהם ב"ר נתן הירחי על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן

הערות שוליים

  1. על אף שבשנת ד'תתקס"ג (שהיה בן ארבעים) כתב: "אף כי זקנתי ושבתי ובאתי בימים".
  2. כפי שניתן להסיק ממה שכתב (המנהיג הלכות פסח תפו): "בימי חרפי בלוניל העיר הקדושה" וכן בהמנהיג הלכות סעודה רכג. אמנם, יש שניסו להסיק ממה שכתב בתשובתו לחכמי אראגון: "אשר ראיתי בארץ מולדתי באביניון..." שעיר מולדתו היתה אביניון, אולם כפי הנראה כוונתו לארץ מולדתו פרובנס ולא לעיר מולדתו (ראה: יצחק רפאל, מבוא לתולדות המחבר, ספר המנהיג מהדורת מוסד הרב קוק)
  3. המנהיג הלכות פסח תעז ועוד.
  4. המנהיג הקדמה ח
  5. שכן כתב (המנהיג הלכות פסח תעח): "ולא ראיתי בצרפת ולא בפרוביניצא... וכל ארץ איי הים לא שמעתי" שכנראה הכוונה לאנגליה.
  6. המנהיג הלכות מילה תקפה
  7. שנת הגעתו אינה ידועה במדויק, אולם ידוע כי בשנת ד'תתקנ"ה היה בטולדו
  8. כפי שמעיד בהמנהיג דין היולדת תקנה: "דברי רבינו סעדיה שהעתקנו מלשון ערב ללשון הקודש"
  9. המנהיג הלכות מגילה רנא