סעודת הבראה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הסעודה שאוכלים האבלים משל אחרים, אחרי קבורת המת. בסעודה הראשונה לאחר הקבורה, אוכל האבל מאכלים משל אחרים ולא משלו. על שכניו של האבל להביא לו את סעודתו הראשונה. נשים מגישות את הסעודה לנשים האבלות.


נהוג להגיש לאבלים פת או עוגות עגולות וביצים קשות ומקולפות. הטעם לכך הוא, לפי שלמאכלים אלו אין "פה" וגם לאבל מחמת צערו אין פה לשוחח. כמו כן, המאכלים העגולים רומזים לכך שהאבלות "מתגלגלת" בעולם מאדם אחד למישנהו. רמז נוסף יש בזה, שהחיים הם כגלגל החוזר בעולם. הצער הנוכחי הוא חולף ועתידים לבוא ימים של שמחה.


אבל שלא שלחו לו סעודת הבראה, הינו רשאי לאכול משלו, אך אמרו חכמים: "תבוא מארה לשכניו שהצריכוהו לאכול משלו".