סורג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מחיצה עשויה קרשים דקים בגובה עשרה טפחים לפנים מחומת הר הבית.


מחיצה זו נקראת "סורג" על שם שהיתה עשויה כעין שבכה (מקלעת של עצים, עצים דקים המורכבים זה על זה באלכסון).


ה"סורג" הקיף את חומת העזרה. מטרת הסורג היתה לשמש כמחיצה בפני נכרים לבל יכנסו לפנים ממנו.


בסורג היו שלוש עשרה פרצות שנפרצו על ידי מלכי יוון כדי להראות שאף לנכרים מותר להכנס לפנים מן הסורג. בימי החשמונאים, לאחר שגברו ישראל על היוונים וניצחום, חזרו וגדרו את פרצות הסורג.