מעלין לארץ ישראל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל אדם רשאי לכפות את בני ביתו שיעלו עמו לארץ ישראל, ואף כשיש בכך משום ירידה ברמת החיים, ואף מעיר בחוץ לארץ שרובה ישראל לעיר בארץ ישראל שרובה נכרים; ואם האשה מסרבת לעלות עם בעלה, הוא יכול לגרשה, ופטור מלשלם לה את כתובתה; ואם האשה רוצה לעלות, והבעל מסרב, הריהו חייב לגרשה, ולשלם לה את כתובתה.