מלאך המות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מלאך המות הוא מלאך הממונה על המות.

  • נקרא גם שטן ויצר הרע (מסכת בבא בתרא)
  • בזמן שיש דבר בעיר מלאך המות מהלך באמצע הדרך
  • רבי ביבי בן אביי היה מדבר עם מלאך המות
  • שלמה המלך דיבר איתו (מסכת סוכה נג.)
  • עם ישראל קיבל את התורה כדי שלא ישלוט בהם מלאך המות (מסכת עבודה זרה)
  • מלאך המות מסר את סוד הקטורת למשה רבינו