מיתה בידי שמים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עונש בידי שמים על עבירות מסויימות: מות אדם קודם זמנו.


"מיתה בידי שמים" קלה מן ה"כרת" בכמה מובנים: מי שמחוייב "כרת", הוא נענש גם לאחר מיתה אם לא עשה תשובה כראוי, ואילו מי שמחוייב "מיתה בידי שמים", כיון שמת התכפר לו; "מיתה בידי שמים" - ימיו נקצרים ואינו הולך ערירי, ואילו "כרת" - ימיו נקצרים והולך ערירי.


"מיתה בידי שמים" נקבעה, למשל, למי שאכל טבל, לזר שאכל תרומה, לכהן טמא שאכל תרומה טהורה, לנביא שכבש את נבואתו, למי שמוותר על דברי נביא, לנביא שעבר על דברי עצמו.