מיסך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחת מל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת. מתיחת חוטי השתי במסגרת האורגים.

מלאכה זו לא נזכרה בשולחן ערוך ולכן היא מופיעה ברשימת המלאכות שנשמטו מהשו"ע שבסוף המשנה ברורה חלק ג'.

וזה לשון המשנה ברורה שם: "דרך האורגין שמותחין החוטין תחלה באורך היריעה וברחבה ושנים אוחזין זה מכאן וזה מכאן ואחד שובט בשבט על החוטין ומתקן אותם זה בצד זה עד שתעשה כולה שתי או ערב ומתיחת החוטין כדרך האורגין נקרא מיסך וכשכופלין אותה ומתחיל להכניס השתי בערב נקרא אורג. המיסך חייב והשובט על החוטין עד שיתפרקו ויתקנם הרי זה תולדת מיסך והמדקדק את החוטין ומפרידן בעת האריגה הרי זה תולדת אורג."

בימינו[edit]

בימינו אמנם יש בגדים הנעשים בצורה של שתי וערב (למשל ציצית צמר) אך הם נעשים על ידי מכונה.

אפשר בכל זאת למצוא פעולה של מיסך בימינו בהכנת רשתות ומחצלות מקש, הכנת צמידים מחוטים, ויצירת מחצלת מעלי דקל (לולב).