מילון הראי"ה:אחדות (האחדות)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יחוד שלטון השי"ת בהתחלת הסבות הראשיות, המסבבות כל המון המעשים, שהן בערך השמים, ובגמר כל תכליתם, שהן בערך הארץ, ובכל האמצעים הרבים השונים ומסובכים, אשר ביניהם, שהם בערך ד' רוחות העולם, שכאילו מחברים את השמים עם הארץ [ע"ר א רמה].

אחדות ד'[edit]

הדעה היותר עליונה של מושג האלהות [ל"ה פרק מו].

אחדות הרוחנית[edit]

- שם ד' אחד השוכן בישראל [ע"א ב ביכורים לט].

אחדות[edit]

מגמה אחת עשירה ואדירה, כוללת כל, וברוכה בכל - אור החיים היותר מאירים ויותר שלמים. המקור האחד של כל האידיאלים היותר נשאים, שאנחנו מוצאים בנפשנו פנימה, שכל זמן שהם עולים ומתבכרים, הם באים אליו [עפ"י ע"ה קנב]. התוכן של השאיפה היותר נאצלה השיכת לכל הנברא בהתאחד הכל למטרתו היותר עליונה [עפ"י ע"ר א קנט]. השאיפה ותגבורת חיל החיים בהתרכזות עשירה של חטיבה כללית, בכל, וביחוד במציאות הרוחנית והאידיאלית, המתלבשת גם כן יפה בהחמרית והריאלית בכל מלא עולמים כולם [עפ"י מ"ר 16]. הכלליות הקדושה ברוממות קודש קדשה [ר"מ קסח].

יסוד האחדות העליונה[edit]

- המציאות ההויתית המתגלה כחטיבה אחת [עפ"י א"ה 916]. ע' במדור שמות כינויים ותארים אלהיים, "אחד" (תאר כלפי מעלה). ע"ע יחוד ד' בעולם. אחדות - האחדות האלהית - הרוח האצילי המקיף את כל הנטיות כולן ומאחדם עם כל המון הכוחות הגשמיים והרוחניים למטרה מוסרית עליונה [עפ"י א"ק ג ש]. הטהרה העליונה של הנקודה האמונית [קבצ' ב נ]. אחדות - האחדות המופעה בעולם - מתבארת ע"י הקשור שיש בין המצוה התורית בכלל ההתגלות של דבר ד' ובין כל הסדר העולמי במערכי הטבע וכל מוסדי ההויה כולם. זהו תוכן המברר את האחדות האלהית בעולם, שהכל מתאים לתוכן אחד והכל מתקשר לאגודה אחדותית אחת [ע"ר א כה]. ע' במדור מונחי קבלה ונסתר, "יחוד תחתון". ע' בנספחות, מדור מחקרים, אחדות ויחוד.