מילון הראי"ה:אדם רע (כינוי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איש רע מצד עצמו, מעזי הפנים ומשפיעי עזות הפנים, שהעזות שלו הולכת ומתגברת, מפני טבע הרע שבנפשו, שפגיעתו קשה תמיד לכל בכל האפנים [עפ"י ע"ר א עח, פא]. החפץ בהשחתה, שאם היה מונח למלא את חפצו היה מחבל את הכל [עפ"י קבצ' ב צח]. ע' במדור זה, אדם טוב.