מיכאל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מיכאל הוא מלאך המכונה "השר הגדול". שרם של ישראל. הוזכר בספר דניאל.

מפעולתיו[edit]

  • מקריב נשמותיהם של ישראל
  • נחלק עם גבריאל בפירוש המקראות
  • היה אחד משלשת המלאכים שהתגלו אל אברהם ועמד באמצע.
  • מיכאל עף בפעם אחת

הלכה[edit]

  • אסור להקריב קרבנות למיכאל והמקריב קרבנות למיכאל הרי זה זבחי מתים (עבודה זרה פרק ג)
  • אסור להתפלל למיכאל (ירושלמי מסכת ברכות פרק ט)