מחזור ויטרי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספרו של רבי שמחה מויטרי (נפטר ד'תתס"ה) תלמידו של רש"י, בו רוכזו פירושים ופסקים על סידור התפילה. הספר כולל מנהגים העוסקים בסדר התפילה וקריאת התורה, וכן פיוטים רבים. הוא מכיל קבצים הלכתיים של קדמונים בנושאי התפילה, ומשתמש הרבה בתורתו של ר' שמעיה, תלמידו ומזכירו של רש"י. הפסקים נכתבו על פי פסקיהם של קודמיו, בעיקר הגאונים, סדר רב עמרם גאון, בעל הלכות גדולות, רש"י ותלמידיו.